Tentoonstelling: “Mensenwerk en Natuurkracht, ecologie in Amsterdam Noord”

uitnodiging-voor
Gedurende de maanden februari en maart 2017 te zien in de
Openbare Bibliotheek op het Hagendoornplein.

Noord is nog steeds het groenste stadsdeel van Amsterdam en Noorderlingen willen dat graag zo houden. Het heeft naast stadse wijken ook een groot landelijk veenweidegebied, Waterland. Dit gebied vormt een schakel in de ecologische structuur van Vechtplassen tot Ilperveld en het Noord-Hollands Duinreservaat. Het Historisch Centrum Amsterdam-Noord heeft dit jaar haar tentoonstelling gewijd aan de ‘Ecologie in Noord’. Vanuit het historisch perspectief worden lijnen getrokken naar mens, plant en dier in hun huidige leefomgeving.

In 1921 annexeert Amsterdam zeven Waterlandse dorpen. Buiksloot bijvoorbeeld is dan al gevallen voor stadse gemakken. Gas, licht en waterleiding zijn doorgetrokken vanuit het nabijgelegen Floradorp. De dorpen in Waterland houden hun landelijk karakter, al zijn nu de meeste boeren en beroepsvissers eruit verdwenen.

Het romantische Hollandse beeld van koeien in een wei vol bloemen en weidevogels, een molentje aan de horizon, is grotendeels verdwenen. De boer moest gaan produceren om de bevolkingsgroei bij te houden. Daarnaast is er de druk van nationale en Europese wet- en regelgeving en de maatregelen vanwege klimaatverandering, bodemdaling en grondwaterstijging.
In Waterland, zo dicht tegen de stad aan, verandert de vooral agrarische bestemming naar het meer recreatieve gebruik, zoals wandelen en fietsen in de natuur. Boeren hebben hun bedrijfsvoering daarop veelal aangepast.

Noord werd bij de uitbreidingsplannen van 1935 ‘klein’ gehouden, mede vanwege de beroerde verbindingen met ‘de stad’. Woningbouw met ruimte voor parken en bomen is een zegen geweest voor de ecologie van Noord. Grote groene wiggen leggen verbindingen tussen Waterland, het IJ en de Vechtplassen.
Binnen en buiten de ringweg A10 noord zijn veel mensen bezig met de natuur, niet in de laatste plaats het stadsdeelbestuur zelf. Unieke ‘stukjes natuur’ worden bewaakt door organisaties en liefhebbers. Verdwenen planten en dieren kunnen met soms simpele maatregelen weer terugkomen. De natuur toont steeds weer haar veerkracht. Zo wordt de mens aangenaam, maar ook onaangenaam, verrast door dierlijk aanpassingsvermogen. De met uitsterven bedreigde blauwe reiger is in Amsterdam het ‘stadsschoffie’ geworden, als bezoeker van de Albert Cuyp of aan de deur bedelend om zijn onsje ham. De rat ‘beloont’ ons slordig weggooien van voedsel met zijn komst.

Sinds de industriële revolutie is bodem-, water- en lucht vervuiling in Noord een gegeven. Ketjen kreeg te maken met de actiegroep ‘Tegengif’. De Volgermeer was een landelijk milieuschandaal, dat nu een wending ten goede heeft gekregen. In een dichtbevolkte omgeving is het moeilijk het leefklimaat te optimaliseren, ook omdat lang niet iedereen achter de noodzakelijke maatregelen staat.
De natuur houdt ons voortdurend een spiegel voor. De mens, die denkt boven de natuur te staan, is de grootste verstoorder ervan. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit deze tentoonstelling.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann