17 juli Herdenking Bombardementen op Noord

LET OP VANWEGE DE HERDENKING ZIJN WIJ OP 17 JULI GESLOTEN

Programma van woensdag 17 juli 2019 voor de herdenking van de bombardementen op Amsterdam-Noord.
Mede namens het stadsdeel nodigen wij u hier voor uit.

Vriendelijke groeten Wil Sartorius- van der Meer (vz)

Historisch Centrum Amsterdam-Noord

——————————————
Het programma bestaat dit jaar uit drie onderdelen;

10.00 uur Ontvangst met koffie en thee in de koffiekamer op de Nieuwe Noorder,
10.30 uur Presentatie in de aula aldaar,
11.00 uur Lopen naar het monument op de begraafplaats de Last Post en de Kranslegging,
12.00 uur Koffietafel in café de Bult georganiseerd door Mariska van der Burgt van Studio VanderPek,
13.00 uur Wandelingen met onze gidsen langs de elf herdenkings-putdeksels.

Graag vooraf aanmelden of u aanwezig wilt zijn bij de herdenking, de koffietafel en/of de wandelingen in de middag.

In juli 1943 vielen bij aanvallen op de door de Duitsers bezette Fokker-fabrieken veruit de meeste bommen op de Van der Pekbuurt en de Vogelbuurt. Daarbij kwamen 205 bewoners van Noord om het leven terwijl velen gewond raakten en hun woningen verloren. Noord bleef geschokt, zwaar beschadigd en in chaos achter. De slachtoffers van die bombardementen worden ook dit jaar op woensdag 17 juli herdacht tijdens een bijeenkomst op de Nieuwe Noorder. De bijeenkomst start daar om 10 uur met koffie en thee en na een korte bijeenkomst in de aula volgt een wandeling naar het monument. Daar wordt een krans gelegd en een minuut stilte gehouden. De bijeenkomst wordt afgesloten met het blazen van de Last Post. Na afloop is er, voor wie dat willen, een koffietafel in Café De Bult, Mosveld 75. Daarna verzorgen onze gidsen begeleide wandelingen langs de elf herdenkings-putdeksels in de buurt die start bij de putdeksel op het Mosveld nabij café de Bult.

Allen die als nabestaanden en buurtgenoten van toen of als bewoners van nu stil willen staan bij wat er toen gebeurde, zijn welkom. Vertel elkaar de verhalen over toen, over de mensen die het leven verloren of over wat je zelf meemaakte in die julidagen en de jaren erna.
U wordt verzocht u aan te melden bij Historisch Centrum Amsterdam Noord met een e-mail naar historischcentrum@xs4all.nl of via telefoonnummer 020-6328647.
U kunt daar ook vragen stellen over vervoer.

monument noorderbegraafplaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 jaar Van der Pekbuurt: hoe was het leven daar toen?

000

Op 23 maart start het activiteitenprogramma 100 jaar Van der Pek met een informatiebijeenkomst in de Tolhuistuin (15.00-18.00 uur). Om 16.00 uur is er een lezing, op gave via deze link. Het Historische Centrum Amsterdam Noord (HCAN) presenteert daar resultaten van nieuw onderzoek en de opzet van een tentoonstelling over het leven en werken in de Van der Pekbuurt tussen 1919 en 1929. Die tentoonstelling wordt op 24 augustus geopend. We organiseren in de komende maanden ook een aantal buurtwandelingen.

Meehelpen? Dat kan. We zoeken vrijwilligers die mee willen helpen bij het onderzoek en het voorbereiden van de tentoonstelling en de wandelingen. Ook hebben we hulp nodig bij het uitvoeren ervan.

100 jaar migratiewijk

Toen in het voorjaar van 1919 het eerste deel van de Van der Pekbuurt werd opgeleverd, was architect Van der Pek al overleden. De nieuwe bewoners die zich er in de loop van 1919 vestigden, kwamen voor het grootste deel uit te kleine, verkrotte of onbewoonbaar verklaarde woningen elders uit de stad. Maar een groot deel kwam rechtstreeks uit andere delen van het land. En voor de meeste nieuwe bewoners gold: de volwassenen waren niet in Amsterdam geboren. De hoofdbewoners waren ongeschoolde en geschoolde arbeiders en witteboorden-werkers.  De Van der Pekbuurt was vanaf het prilste begin een migratiewijk.

00

Tijdens de ELTA in 1919: Van der Pekplein, Anemoonstraat en Begoniastraat geheel, enkele blokken van Van der Pekstraat, Oleanderstraat, Jasmijnstraat en Meidoornplein.

Tentoonstelling over de Van der Pekbuurt 1919-1929
Er zijn maar weinig foto’s uit de eerste jaren van de van der Pekbuurt en de vroegste bewoners kunnen hun verhaal niet meer vertellen. Toch is er door archief- en familieonderzoek nog veel te achterhalen van wie zij waren en hoe zij er woonden en werkten. In de tentoonstelling willen we het leven in de Van der Pekbuurt van toen zichtbaar en voelbaar maken. De voorbereidingen zijn in volle gang. In de komende maanden laten we via de website al een en ander zien. Zoals deze reconstructie van de voormalige melkwinkel Begoniastraat 6.

0

 

 De Buiksloterham en de ELTA

De nieuwe bewoners van de Van der Pekbuurt woonden vlakbij het vliegveld van de Eerste Luchtvaarttentoonstelling Amsterdam (ELTA) die van 1 augustus tot 14 september 1919 werd gehouden. Zes weken lang kwamen drommen belangstellenden langs de Ranonkelkade of door hun buurt om naar de tentoonstelling, het Lunapark of de luchtshows te gaan. De hele dag snorden er kleine en wat grotere vliegtuigjes boven de Van der Pekbuurt. De muziek van het lunapark was er tot laat in de avond te horen. In het Museum Amsterdam Noord is binnenkort een kleine tentoonstelling over de ELTA te zien.1

De Buiksloterham in 1919: boven het Van Hasseltkanaal het tentoonstellingsterrein en het lunapark van de ELTA, boven de latere Hagedoornweg het vliegveld.

Wie er meer over wil lezen kan nu al terecht in deel 3 van De Geschiedenis van de Buiksloterham. Daarin wordt het verhaal van de ELTA in vijftig pagina’s verteld, met veel illustraties. Het boek is in te zien en te koop bij het Historisch Centrum.

Contactgegevens
e-mail:  historischcentrum@xs4all.nl
Adres:  Joh. van Hasseltweg 32 B
Tel.:      020-6328647

stempel eeuwfeest

 

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann