Alle berichten van Hans Sartorius

Tentoonstelling Watersnood nu in de Bibliotheek

NOORD ONDER WATER / DE WATERSNOOD VAN 1916

Tot en met 28 maart is deze tentoonstelling te zien in de bibliotheek van het Waterlandplein. In de maanden april mei en juni is de expositie in de OBA in de Banne. Kijk voor de overige activiteiten ook even naar de Waterlandse Vloed.

Waterlandse Vloed: Een vloed aan kunst en cultuur in Amsterdam Noord
Kunst en cultuur op wisselende locaties in de meest uiteenlopende vormen, neergezet door verschillende uitvoerenden en lopend van nu tot eind 2016. Het thema Wij en Water – toen, nu en later is de rode draad die alle culturele activiteiten verbindt. Lees meer op de website waterlandsevloed.nl.

NOORD ONDER WATER / DE WATERSNOOD VAN 1916

De tentoonstelling bevat alle aspecten van de overstroming, zoals de redding van mens en dier, hulp en opvang en gevolgen. Met persoonlijke verhalen en prachtige en vaak unieke foto’s.

voor

In de nacht van 13 op 14 januari 1916 raasde er een noordwesterstorm over ons land. De storm hield uren aan en eb werd vrijwel onmogelijk. De nieuwe vloed begon op het hoogtepunt van de vorige en de Zuiderzee werd volgepompt met water uit de Noordzee. De golven sloegen over de toch al door regenwater doordrenkte waterlandse zeedijk. Die werd daardoor vooral aan de binnenkant steeds meer aangetast en brak tenslotte op vele plaatsen door. In korte tijd overstroomden de dorpen Buiksloot, Nieuwendam, Durgerdam, Schellingwoude, Ransdorp, Holysloot en Zunderdorp. Ook de diepe polders zoals de Blijkmeer, Belmermeer, Burckmeer, Broekermeer en de Buikslotermeer kwamen geheel onder water te staan.

In ons gebied vielen gelukkig geen menselijke slachtoffers. Wel kwam heel veel vee om, vooral in en rond de dicht achter de dijk gelegen dorpen en de polders. Vee dat men nog voor het wassende water uit had weten te drijven werd ondergebracht in de op terpen gelegen kerken en naar de Tolhuistuin. Van daaruit werd veel vee naar boerderijen ten zuiden van het IJ gebracht of verkocht.

De materiële schade was groot. Veel wegen, kerken, scholen, boerderijen en huizen wer­den verwoest of zwaar beschadigd. Ook hele stukken van de waterlandse trambaan werden vernield.

De hulpverlening kwam snel op gang. Om de hulp te coördineren werd het comité Waterland opgericht waarin onder anderen vertegenwoordigers van de overheden uit de getroffen dorpen zaten. Geld werd ingezameld, veevoer ter beschikking gesteld en opvang geregeld voor mensen en dieren.

Bij de hulpverlening werden veel militairen ingezet die door de mobilisatie, in verband met de eerste Wereldoorlog, in en rond Amsterdam gelegerd waren. Ook koningin Wilhelmina bezocht regelmatig het rampgebied en ze doneerde gul.

Eind maart waren de dijken weer dicht en in april werd met de bemaling begonnen. In de zomer vielen ook de diepste polders weer droog en konden de bewoners terugkeren naar wat er nog over was van hun huizen en boerderijen.

Als gevolg van deze watersnood kreeg minister Lely in 1918 goedkeuring voor zijn plannen om de Zuiderzee af te sluiten. Ook werd besloten het dijkbeheer in één hand te brengen in plaats van het beheer aan wel 25 waterschappen over te laten. De annexatie van de dorpen werd versneld en was in 1921 een feit. Vanaf dat moment waren wij Amsterdammers.